ZÁVLAHY

 

AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

 

Každý z nás sa určite poteší pri pohľade na krásne rozkvitnutú záhradu a zelený trávny koberec, ku ktorého vzhľadu mu okrem pravidelnej starostlivosti a hnojenia pomáha aj zavlažovací systém.

 

Inštalácia zavlažovacieho systému je investícia, ktorá sa vám určite oplatí:

 

 • Ušetrí váš čas – ovládacia jednotka spustí zavlažovanie v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu aj počas vašej dovolenky.
 • Ušetrí náklady za vodu – optimálny čas na závlahu je v nočných a ranných hodinách, kedy je výpar aj intenzita vetra najnižšia. V prípade dažďa zrážkové čidlo zavlažovanie preruší.
 • Rovnomernosť a efektivita polievania – postrekovače sú na pozemku rozmiestnené tak, aby bola celá plocha rovnomerne zavlažená. Ovládaciu jednotku je možné vzhľadom na stanovisko, typ pôdy a potreby rastlín nastaviť na rôzne dĺžky a frekvencie zálievky.

   

Automatický zavlažovací systém sa skladá:

 

 • Ovládacia jednotka – je srdcom zavlažovacieho systému, je prepojená so zrážkovým čidlom a elektroventilmi. Počas závlahového cyklu sa jednotlivé sekcie spúšťajú postupne. Ovládacia jednotka je vyrábaná v externom aj internom prevedení.
 • Elektroventily – otvárajú a zatvárajú prívod vody k postrekovačom pri napätí 24 V. Ovládanie je možné aj manuálne.
 • Postrekovače – výsuvné rozprašovacie postrekovače sú určené na menšie, príp. Členitejšie plochy. Ich dostrek je od 1,2 - 6 m. - rotačné postrekovače sú určené pre väčšie plochy záhrad. Dostrek rotačných postrekovačov je od 6 – 16 m.
 • Mikrozávlahy – úsporný systém zavlažovania, kde je voda dodávaná priamo k jednotlivým rastlinám v malých množstvách. Systém je vhodný pre mobilnú zeleň, kvetináče, strešné záhrady, stromy a kry.

   

Naša firma vám ponúka:
 • vypracovanie projektu zavlažovacieho systému na základe dostupných údajov o pôdno-klimatických podmienkach, zdroji vody, prípadne existujúcich drevín na pozemku
 • montáž závlahy
 • optimálne nastavený režim zavlažovania
 • zazimovanie a spustenie závlahy na jar