REALIZÁCIE

 

 

Prvým krokom pri založení záhrady je obhliadka pozemku. Na základe vašich podkladov alebo nášho zamerania pozemku a vašich predstáv a požiadaviek o záhrade vám pripravíme návrhovú štúdiu záhrady spolu s predbežným rozpočtom. Po prekonzultovaní návrhu a prípadných úpravách urobíme konečný projekt vrátane projektovej dokumentácie s prípadnými nákresmi vašej záhrady v perspektíve. Na samotnej realizácii sa podieľa skúsený tím ľudí a ani po jej skončení sa vaša spolupráca s nami nekončí, keďže vám radi poradíme pri údržbe záhrady aj v nasledujúcich rokoch.

 

Pre hlbšie oboznámenie sa s našou firmou vám odporúčame pozrieť si fotogalériu. Nachádzajú sa tam ukážky niektorých našou firmou zrealizovaných záhrad.